Oppdatert: 28/03/21

Befit AS
Farmannsveien 22, 3111 Tønsberg
Org.nr. 925 200 786


Øvrige betingelser for handel hos Befit.no Hva tilkommer av gebyr og fraktkostnader?

Har du handlet for over 799 kr? Da får du alltid gratis frakt på din bestilling. Alle våre forsendelser går direkte fra Norge, og er uten toll og øvrige gebyrer. Kostnader knyttet til frakt avhenger for øvrig av hvilken leveransemetode du velger.

Frakt på bestillinger under 799 kr,-

Levering på dørmatten 119,-
Levering på nærmeste hentested 69,-
Lokal henting 0,-

Alle priser på våre sider inkluderer MVA. Ved kjøp vil du se den totale kostnaden inkludert eventuelle leveringskostnader, før du gjennomfører din bestilling.

Hvor lang tid tar det før du får varen din?

Vi prøver å sende ut din bestilling så fort som mulig fra vårt lager. Vi sender ut din bestilling fra vårt lager som regel i løpet av 1-4 virkedager, ved stor pågang kan dette ta litt lengre tid.

Hvor om jeg ikke plukker opp varen min fra utleveringssted ?
Vi har fri retur på 30 dager, men det gjelder kun dersom du plukker opp din pakke. Hvis en pakke ikke blir plukket opp vil vi trekke et gebyr på 59 kr for frakten.

Lokallevering og plukke opp selv

Velger du lokal levering eller plukke opp selv vil din pakke bli klar for henting/utkjøring innen 1-5 virkedager. Du vil vanligvis ha pakken hos deg innen 1-6 virkedager.

Lokal levering gjelder for alle adresser som befinner seg 10 km radius innen vårt lager lokale.

Kommunikasjon mellom deg og oss

Jamfør paragraf 15 tredje ledd i Markedsføringsloven vil vi kommunisere med og markedsføre til våre aktive brukere. Det vil si du som har en brukerkonto hos oss. Det gjør vi med bakgrunn i at det å ha en brukerkonto regnes som et løpende avtaleforhold og et eksisterende kundeforhold.

Kommunikasjonen kan skje ved telefonnummer epost adresse, adresse eller gjennom app m.m.

Informasjon om deg som kunde

Vi deler ikke opplysningene du gir oss med andre, med mindre disse utfører bestemte tjenester for oss. Du kan når det måtte passe deg be om at vi sletter informasjonen vi har om deg.

Betalingsmetoder

Vår primær leverandør av betalingsløsninger er Klarna og vipps. Det gjør at du kan betale både med Mastercard, Visa, og Vipps.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Som ekstra god service har vi utvidet det fra 14 dager til 30 dager.

Kjøperen har 30 dagers angrerett fra dagen varen er mottatt . I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Dine plikter som bruker av våre tjenester:

For opplysninger om dette, se siden om personvern.

Kannselering av ordre og forbehold om feil

Du kan ikke drive videresalg av våre produkter. Ved misstanke om dette forbeholder befit.no seg retten til å kanselere din ordre.

Befit.no gjør sitt beste for å gi våre kunder så riktig info som mulig vedrørende vårt produktsortiment. Likevel er vi nødt til å ta forbehold om at trykk og skrivefeil kan skje. I så tilfelle har kunden mulighet til å heve sitt kjøp.

Selger tar forbehold mot skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer. Innholdet på nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

Befit.no og alt tilhørende våre tjenester selges og gjøres tilgjengelig «som de er» uten utvidede garantier ol. Vi forbeholder oss også retten til å endre funksjonalitet eller tjeneste, (herunder også stanse funksjonalitet eller tjeneste), dersom vi finner det formålstjenlig.

Videre forbeholder Befit.no seg retten til å endre vilkår uten forvarsel. Slike endringer vil i så fall bli kunngjort og vil være gjeldende fra det tidspunktet kunden ble kjent med, eller burde kunne forventes å ha gjort seg kjent med endringene.

Befit er for øvrig ikke ansvarlig for innhold brukere eller tredjeparter av noe slag gjør tilgjengelig, tilbyr eller sender gjennom sine nettsider. Dette gjelder også for tredjeparts lenker som måtte finnes

på våre sider. Det presiseres at brukeren selv må stå til ansvar for innholdet i sin profil og eventuelle konsekvenser som følger av å publisere eller poste slikt innhold. Ved p opprette en bruker profil hos oss, godtar du disse forhold/betingelser.

Ved rabatt eller kampanjer forbeholder Befit.no seg retten til å bestemme nærmere oppgitte salgsbetingelser. Disse vil da finnes på produktets informasjonsside. Kampanjer, rabatter og salg vil gjelde til definert sluttdato eller så langt beholdningen rekker. Det kan også forekomme ytterligere begrensninger, for eksempel på antall varer til samme person innenfor en gitt tidsperiode

Særlige uforutsette hendelser

I det tilfellet at Befit.no skulle være ute av stand til eller forhindret i å levere en ellers pliktig leveranse, som følge av brann krig ekstremt vær, ressursknapphet eller andre forhold som kan falle inn under en såkalt «force majeure» kategori, er Befit.no fritatt for alt ansvar med unntak av å kreditere varens kjøpesum i reklamasjonstilfeller.

Bestemmelser vedrørende Copyright og Lovvalg ved tvister

Det må ikke brukes Befit.no`s logo, skjermbilde, navn eller på annet vis forvirre eller insinuere/ gi inntrykk av forhold som indikerer sponsing, assosiasjon eller anbefaling. Bruk av Befit.no`s registrerte varemerke og dertil hørende materiell kan kun forekomme etter skriftlig avtale

Innholdet på Befit.nos nettsider er beskyttet av lov om opphavsrett, varemerkelovgivning m.m. Følgelig må det ikke kopieres, lastes ned, eller benyttes innhold fra våre sider på annen måte, uten ved ufravikelig og eksplisitt lovgivning, eller skriftlig forhåndssamtykke. Det samme gjelder for innhold knyttet til våre underleverandører.

Ved tvister og uenighet som gjelder bestemmelser og betingelser og de rettsforhold som av slikt følger, hører til i ordinære domstoler. Oslo tingrett vil her bli brukt som verneting

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.